Nasze kampanie

Kampania przeciw ustawie o ochronie zwierząt doświadczalnych:

W sierpniu 2014 roku rząd złożył w Sejmie projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ustawa miała dostosować polskie prawo do przepisów dyrektywy unijnej z 2010 roku, uwzględniającej odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu.

Kampania w mediach:

doswiadczalne