Nasza misja

Misją naszej Fundacji jest skuteczna realizacja prawa ochrony zwierząt w Polsce oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu naprawę systemu ochrony zwierząt w Polsce.

Realizujemy ją poprzez reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych, podejmowanie interwencji administracyjnych, głównie związanych z realizacją ustawowych obowiązków samorządów gminnych, prowadzenie kampanii na rzecz zmiany przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Członkowie Fundacji działają aktywnie w lokalnych komisjach etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, uczestniczą w pracach Sejmu, podejmują współpracę z organami administracji publicznej.

Działamy również na rzecz bezpośredniej ochrony zwierząt – prowadzimy sekcję wolontariacką opiekującą się bezdomnymi kotami pod nazwą Fabryka Mruczenia. Wolontariusze szukają dla bezdomnych kotów domów tymczasowych, organizują leczenie, szczepienia profilaktyczne, kastracje i sterylizacje, przeprowadzają adopcje, promują działalność fundacji na portalach społecznościowych.